all Center (ang. dosłownie = centrum telefoniczne, spotykane tłumaczenie polskie to: centrum obsługi klientów, biuro obsługi klienta - BOK, centrum kontaktów z klientami) - całość infrastruktury służącej do masowego kontaktu z klientami przy użyciu telefonu jako medium. Obecnie, z uwagi na rozszerzenie mediów kontaktu, mówi się o Contact Center. Jeden z kluczowych elementów wchodzących w skład zarządzania firmą opartą o CRM.

Główne zadania tego działu można podzielić na dwie zasadnicze grupy: obsługa zgłoszeń przychodzących oraz obsługa kontaktów wychodzących, których inicjatorem jest przedsiębiorstwo.

Zgłoszenia przychodzące przede wszystkim związane są z następującymi działaniami:

przyjmowanie zamówień np. domy wysyłkowe, hurtownie,

udzielanie informacji, szczególnie na temat cen, adresów, stanu zadłużenia,

obsługa akcji marketingowej -- na przykład udzielanie dodatkowych informacji,

telebank,

wsparcie serwisowe (helpdesk) lub tzw. ,,gorąca linia" (hot-line)- wykorzystywane często przy serwisie sprzętu, oprogramowania, telefonów komórkowych,

przyjmowanie reklamacji i zażaleń - na przykład w biurze obsługi konsumenta,

obsługa umów terminowych - na przykład ubezpieczenia,

rezerwacje -- na przykład biletów na koncert, do kina.

Do zadań wychodzących, należących do centrum obsługi klientów, zaliczyć można:

sprawdzanie adresów i danych marketingowych,

badania rynku i badania marketingowe,

telemarketing, poszukiwanie klientów,

windykacja,

sprzedaż bezpośrednia.